Banner

NHÃN ÉP CHUYỂN NHIỆT

Mã sản phẩm: NE-0015

 Sử dụng mực Sililcon

 Nhãn ép chuyển

 Nhãn ép chuyển